navigatie plaatje en tekst rechterkolom
hoogte rij bepalen
 • teamwaarden
 • teamcoaching
 • brainstormen
 • time management
 • communicatie

TEAMWAARDEN

Waarden bepalen het gedrag in teams. Door te weten welke waarden domineren binnen een team,  krijg je als team meer inzicht in de kwaliteiten van de teamleden en van het team als totaal.
 •  resultaat
   
 •  inhoud
   
 •  werkwijze
   
 •  informatie
   
Als team ben je in staat meer tot stand te brengen, doordat je je bewust bent van elkaars waarden en de waarde van het team.
In teams is het belangrijk dat men elkaars waardepatroon respecteert. Maar ook dat er gemeenschappelijke waarden zijn.
Door te onderzoeken wat de achterliggende waarden zijn van een team en ieder teamlid, ontstaat begrip voor elkaar. Door begrip voor elkaar te hebben is het mogelijk elkaars sterke kanten optimaal te benutten.
Deze training is ook geschikt voor teams die een vertrouwensbreuk hebben meegemaakt. Je leert deze als team te herstellen en weer als team verder te gaan op een goede evenwichtige basis.
Waarden komen voort uit persoonlijkheid en diepe overtuigingen van de teamleden.
Mensen worden gedreven door hun waarden, voor teams 4 hoofdwaarden:
AMBITIE (VUUR) De drive en ambitie om te presteren
SOCIAAL (WATER) De drive om contact te onderhouden.
INTELLECT (LUCHT) De drive om na te denken, creatief te zijn.
STRUCTUUR (AARDE)  De drive om zaken goed te organiseren.
We kijken naar de leidende waarden van de teamleden en van het gehele team, naar kwaliteiten en valkuilen en hoe de kracht van het team versterkt kan worden.
Vaak hebben de meeste teamleden minimaal één van de twee hoogste waarden van het team zelf als hoogste waarde. Daarin voelt men zich verbonden aan het team, op een diep niveau. De twee hoogste waarden bepalen de gedragsvoorkeuren van teamleden en daarmee de kwaliteiten en de valkuilen van het team. De kracht van een team schuilt ook in de achterliggende waarden. Omdat deze waarden zo diep in de persoonlijkheid en teamcultuur geworteld zijn, zijn ze eigenlijk niet goed veranderbaar. De beste manier om ermee om te gaan is je af te vragen hoe de kracht die in de diepste vezels van het team schuilen te versterken. Dus hoe kun je de kracht verbinden aan de doelen van de organisatie.
Onze werkwijze kenmerkt zich door: openheid, veiligheid, inspiratie, humor, waardering, energie, interesse, enthousiasme, directheid en authenticiteit.
Speel eens met vuur wordt geleid door John van Dongen en Wendy van den Brand, beiden trainer en acteur en goed in staat om te zien wat een organisatie of individu nodig heeft in zijn/ haar ontwikkeling.
Hoe zorg je ervoor dat een training beklijft en niet nog een theorie boek voor in de kast is?
Naast relevante theorie die we ook behandelen gaan we vooral aan de slag. We zetten improvisatietheater in om je bewust te worden van gedragspatronen, voorkeuren en gewoontes, kwaliteiten en verborgen eigenschappen. Zo ontdek je ook onderliggende waarden.
Deze ervaring is zo intensief dat het je bijblijft. Doordat wij altijd met zijn tweeŽn werken zijn we in staat de nodige input als acteur te geven en de nodige feedback als trainer.
Afhankelijk van de wensen en het doel van de training verzorgen wij trainingen van een dagdeel, een dag of meerdere dagen. In overleg bepalen en regelen wij de locatie. Wij verzorgen tevens in company trainingen.

Voor meer informatie of het bespreken
van uw specifieke trainingsvraag en de kosten:
john@speeleensmetvuur.nl of 06-20037201
wendy@speeleensmetvuur.nl
Of stel uw vraag via de contact pagina.

TEAMCOACHING

Wij verzorgen maatwerktrajecten op het gebied van cultuurverandering, communicatieverbetering en teambuilding met als doel om teams in hun eigen kracht, energiek en geïnspireerd te laten functioneren.
 • resultaat
   
 • inhoud
   
 • werkwijze
   
 • informatie
   
Is het tijd de verbale of non-verbale communicatie van het team eens onder de loep te nemen? Zijn er vastgeroeste patronen die zorgen voor een inefficiënte of problematische communicatie? Spelen er conflicten, die je op een positieve manier wilt aanpakken? Of wil je conflicten voorkomen door jouw team te leren omgaan met feedback geven en ontvangen?
Dan biedt 'Speel eens met vuur' een communicatietraining op maat.

Iedere organisatie heeft te maken met veranderingen. Door deze tijdig en goed te begeleiden zorg je ervoor dat er enthousiasme en medewerking ontstaat in plaats van weerstand en passiviteit. Is er sprake van te veel passiviteit en te weinig passie op de werkvloer?
Wij bieden trainingen gericht op cultuurverbetering.

'Speel eens met vuur' maakt inzichtelijk waar het team staat, waar winst valt te behalen en wat concrete verbeterpunten zijn. Medewerkers krijgen inzicht in vaste patronen en overtuigingen en leren nieuwe mogelijkheden aan te boren. Het team zal beter functioneren en open staan voor veranderingen.

Mogelijke elementen voor de programma-inhoud (klik voor meer info):
• communicatie vanuit de 4 elementen • non-verbale communicatie
• conflicthantering • kwaliteiten en valkuilen
• feedback geven en ontvangen • omgaan met verandering
• communicatie binnen een team • cultuurverbetering
-------------------------------------------------------------------------------
Communicatie vanuit de 4 elementen geeft inzicht in kwaliteiten, valkuilen en in elementen die (nog) verborgen zijn. Communicatiestijlen worden onderzocht. Door de elementen bewust in te zetten, wordt het vermogen vergroot om met verschillende type mensen effectief te communiceren. In de communicatie kan men:
 
overtuigen door lucht in te zetten
open zijn met behulp van het water
doordringen dankzij het vuur
rustig en vastberaden blijven door de aarde.
-------------------------------------------------------------------------------
Conflicthantering krijgt een heel nieuwe dimensie door te spelen met vuur. Met behulp van de elementen vuur, water, lucht en aarde leer je op een constructieve manier met conflictsituaties om te gaan. Je herkent het gedrag van de ander, en je weet wat je daar het beste tegenover kunt stellen.
 
In conflictsituaties word je vaak gedwongen om van het pad van de gewoonte af te stappen. Dat is spannend en moeilijk, maar het biedt ook nieuwe kansen. Je krijgt de kans om eigenschappen te tonen, die anders onontdekt waren gebleven. Zo kan een conflict ook creativiteit brengen. Conflicthantering is een inzichtgevend, dynamisch onderdeel.
-------------------------------------------------------------------------------
Als je feedback geeft zeg je iets over de ander. Je complimenteert en/of je geeft kritiek. Voor veel mensen is dit moeilijk. Hoe zorg je dat een compliment oprecht overkomt? Hoe kun je kritiek geven zonder de ander tegen je in het harnas te jagen? Het ontvangen van een compliment of kritiek is vaak nog moeilijker.

In dit trainingsonderdeel wordt bekeken hoe het geven en ontvangen van feedback meestal verloopt en hoe het anders kan. De elementen vuur, water, lucht en aarde bieden handvatten om ander gedrag te vertonen. Je kunt je bijvoorbeeld focussen op de feiten of op de relatie. Je kunt de ander voorschrijven hoe jij het wilt, of je kunt de ander proberen te overtuigen. Door veel te oefenen ervaar je wat er gebeurt en wat het beste werkt bij het geven en ontvangen van feedback.
-------------------------------------------------------------------------------
De communicatie binnen een team heeft vaak vaste patronen gekregen. Als die patronen problematisch of inefficiënt zijn, moet er iets doorbroken worden. Improvisatiehteater is daar een fantastisch middel voor. Door te oefenen met compleet andere wijzen van communiceren komt er lucht in een team. Bovendien krijgt iedereen inzicht in hoe de patronen veranderd kunnen worden.
Een evenwichtige balans van vuur, water, lucht en aarde zorgt voor een goede samenwerking waarin eenieder tot zijn recht kan komen. Men weet waar men voor staat (vuur), er is openheid naar elkaar toe (water), men verliest de feiten niet uit het oog (aarde), men is flexibel en soepel van denken (lucht). Door te spelen met de elementen zal men kwaliteiten en valkuilen ontdekken. Een prikkelend en stimulerend trainingsonderdeel.
-------------------------------------------------------------------------------
Non-verbale communicatie is heel bepalend in het contact tussen mensen. Het verloopt via uiterlijk, houding, gebruik van de ruimte, lichaamstaal en stem. Herkenning en effectief gebruik van non-verbale signalen zijn de basis voor een goede communicatie. Dit is belangrijk voor iedereen die in zijn werk met andere mensen te maken heeft. Toch wordt hier in opleidingen maar weinig aandacht aan besteed.
Door dit trainingsonderdeel krijgt je inzicht in je eigen lichaamstaal en hoe je over komt. Aan de hand van de elementen vuur, water, lucht en aarde geven we je handvatten om non-verbale communicatie doelgericht in te zetten. Door veel te oefenen heb je direct resultaat.
-------------------------------------------------------------------------------
Kwaliteiten en valkuilen, allergieën en uitdagingen. ‘Speel eens met vuur’ combineert de theorie van het kernkwadrant met de elementen vuur, water, lucht en aarde. Je krijgt niet alleen inzicht in de aanwezige kwaliteiten en de op de loer liggende valkuilen, maar gaat er ook mee spelen. We laten je ervaren hoe het is als je afwijkt van het pad der gewoonte. Tevens staan we stil bij de vraag waarom bepaalde kwaliteiten wel of niet zijn ontwikkeld. Je zult een start maken met het ontwikkelen van latent aanwezige kwaliteiten.
-------------------------------------------------------------------------------
Omgaan met verandering. Een wijziging in het bestuur, een fusie, een nieuwe werkomgeving, een andere functie, een nieuwe collega... Iedere organisatie heeft te maken met veranderingen. Dit vraagt flexibiliteit van alle betrokkenen. Gewoontes en overtuigingen moeten heroverwogen worden. ‘Speel eens met vuur’ zorgt ervoor dat een verandering een creatieve uitdaging en een verrijking wordt. We leren mensen met plezier af te stappen van het pad der gewoonte. In plaats van weerstand zal er enthousiasme naar boven komen omdat wij latent aanwezige kwaliteiten weer tot leven brengen. Mensen zijn bereid te veranderen als ze het nut ervan inzien en er plezier aan beleven.
-------------------------------------------------------------------------------
Cultuurverbetering in een organisatie kan bereikt worden door gewoontes te doorbreken. Is er sprake van te weinig passie en te veel passiviteit?
Een organisatie waarin alle vier de elementen aan bod mogen komen, is in balans. Wij brengen positiviteit en energie terug in de organisatie. Met de rust en vastberadenheid van aarde, de openheid van water, de flexibiliteit van lucht en de gedrevenheid van vuur.
Het vier-elementen-model uit de theaterwereld is door ‘Speel eens met vuur’ speciaal bewerkt tot een helder instrument. Hiermee kan inzicht worden verkregen in kwaliteiten en valkuilen, onontdekte eigenschappen, persoonlijke kracht, communicatie, conflicten, organisatiestructuren en problemen in organisaties.

Door theorie te koppelen aan gedragsoefeningen wordt de training een intensieve ervaring, een diepgaand leren. Men krijgt handvatten om oude belemmeringen op te heffen en nieuwe mogelijkheden in te zetten.

De trainingen worden geleid door John van Dongen en Wendy van den Brand, beiden trainer en acteur en goed in staat om te zien wat een organisatie of individu nodig heeft in zijn of haar ontwikkeling. Doordat wij altijd met zijn tweeën werken, zijn we in staat de nodige input als acteur te geven en tegelijk de nodige feedback als trainer. Zo wordt men gestimuleerd om andere middelen in te zetten en echt een stap te maken in de ontwikkeling.

Onze werkwijze kenmerkt zich door: openheid, veiligheid, waardering, inspiratie, energie, interesse, enthousiasme, humor, directheid en authenticiteit.
Afhankelijk van de wensen en het doel van de training verzorgen wij trainingen van een dagdeel, een dag of meerdere dagen. In overleg bepalen en regelen wij de locatie. Wij verzorgen tevens in company trainingen.

Voor meer informatie of het bespreken
van uw specifieke trainingsvraag en de kosten:
john@speeleensmetvuur.nl of 06-20037201
wendy@speeleensmetvuur.nl
Of stel uw vraag via de contact pagina.

BRAINSTORMEN

'Speel eens met vuur' voor brainstormen om de creativiteit in een team te verhogen. Door brainstormen toe te passen de kans vergroten dat je als team goede oplossingen vindt voor een probleem of vraagstuk.
 • resultaat
   
 • inhoud
   
 • werkwijze
   
 • informatie
   
• Op basis van creativiteitsbevorderende technieken gezamenlijk een rapport schrijven, een strategie bepalen of een groot probleem oplossen.
• Zelf brainstormessie kunnen leiden.
Stappen in het brainstormproces en creatieve technieken (klik voor meer info):
• stap 1 Analyse • stap 2 Creativiteit bevorderen
• stap 3 Brainstormen • stap 4 Transformatie
• 'Zes denkhoeden' • 'Mind mapping'
• 'Lateraal denken' • Brainstormregels
-------------------------------------------------------------------------------
Analyse brainstorm Analyse
• Voordat we het brainstormproces starten, onderzoeken we met een frisse blik het brainstormdoel.
• Door kritische/ creatieve vragen te stellen, ontdek je mogelijkheden waar je normaal gesproken nooit aan gedacht zou hebben.
Deze analysestap heeft als doelen:
• Zeker weten dat je het juiste onderwerp gaat behandelen.
• Bij alle deelnemers bestaat helderheid over de doelstelling, verwachtingen en randvoorwaarden.
-------------------------------------------------------------------------------
Brainstorm Brainstormen
• De brainstormfacilitator zorgt o.a. voor het bewaken van het proces, een ontspannen sfeer en houdt het einddoel in het oog.
• Tijdens het brainstormen hoeven de deelnemers zich alleen bezig te houden met de inhoud.
• Alle aandacht kan uitgaan naar het bedenken van ideeŽn en het vinden van oplossingen.
• Normale denkpatronen doorbreken met creatieve denktechnieken en inspiratiebronnen.
• Eindigen met concrete resultaten.
-------------------------------------------------------------------------------
Denkhoeden Als je 'Zes denkhoeden'
van Edward de Bono. Hiermee kun je vanuit verschillende perspectieven naar een vraagstelling of probleem kijken.
Het gaat uit van het idee dat mensen vaak geneigd zijn problemen steeds op eenzelfde manier te benaderen.
Door de denkhoeden te gebruiken, word je gedwongen om het probleem ook eens van een andere kant te bekijken.
-------------------------------------------------------------------------------
Outofthebox De 'Lateraal denken'
(of 'lateral thinking') is een model dat ooit door Edward de Bono is bedacht.
Het gaat erom zo te denken dat je van stap A niet noodzakelijkerwijs bij B uitkomt, maar dat er ook nog een zijpad tussen A en C bestaat.
-------------------------------------------------------------------------------
Creativiteit Creativiteit bevorderen
Creatief zijn gaat niet vanzelf. Vier elementen zijn van belang om een creatief proces te laten slagen:
Openheid
Durf†(om risico's te nemen)
Energie†(gedrevenheid, passie en fascinatie)
Nieuwsgierigheid
Met behulp van oefeningen uit het improvisatietoneel worden deze elementen wakker gemaakt, zodat de deelnemers optimaal zijn voorbereid op een creatief proces.
-------------------------------------------------------------------------------
Transformatie Transformatie
Het transformeren van de soms wilde, onhaalbaar lijkende ideeŽn tot een concept waar je mee verder kunt.
Het doel van deze stap is het formuleren van een aantal concepten :
• die voldoen aan de voorwaarden die je vooraf hebt gesteld.
• waar je enthousiast over bent en in gelooft.
• die SMART geformuleerd kunnen worden.
• die vernieuwend zijn.
• waar je echt voor wilt gaan.
-------------------------------------------------------------------------------
Mindmapping 'Mind mapping' is bedacht door Tony Buzan.
Je begint door een idee in het midden†te plaatsen. Vanuit dat idee trek je lijnen naar ideeŽn die vervolgens opkomen.
Ieder idee wordt voorzien van steekwoorden†die aangeven welke aspecten met het idee te maken hebben. Zo ontstaat een eindeloze reeks ideeŽn, die op allerlei manieren aan elkaar verbonden kunnen zijn.
-------------------------------------------------------------------------------
Brainstormregels
Ga voor kwantiteit. Goede ideeŽn ontstaan uit veel ideeŽn. Neem een streefgetal.
Stimuleer wilde ideeŽn. Conservatief zijn, werkt beperkend. De goede ideeŽn vloeien vaak voort uit iets wat aanvankelijk bizar lijkt.
Wees visueel. Afbeeldingen en plaatjes maken creativiteit los.
Stel kritiek uit. Bedenk dat er geen slechte ideeŽn zijn. Geen Ďja-maarí dus.
Ieder op zín beurt. Luister naar elkaar, wacht totdat de ander is uitgesproken en bouw voort op suggesties.
Onze werkwijze kenmerkt zich door: openheid, veiligheid, inspiratie, humor, waardering, energie, interesse, enthousiasme, directheid en authenticiteit. Speel eens met vuur wordt geleid door John van Dongen en Wendy van den Brand, beiden trainer en acteur en goed in staat om te zien wat een organisatie of individu nodig heeft in zijn/ haar ontwikkeling. Doordat wij altijd met zijn tweeŽn werken zijn we in staat de nodige input als acteur te geven en de nodige feedback als trainer. Zo wordt men gestimuleerd andere middelen in te zetten en echt een stap te maken in de ontwikkeling.   
Afhankelijk van de wensen en het doel van de training verzorgen wij trainingen van een dagdeel, een dag of meerdere dagen. In overleg bepalen en regelen wij de locatie. Wij verzorgen tevens in company trainingen.

Voor meer informatie of het bespreken
van uw specifieke trainingsvraag en de kosten:
john@speeleensmetvuur.nl of 06-20037201
wendy@speeleensmetvuur.nl
Of stel uw vraag via de contact pagina.

 

TIME MANAGEMENT

Heb je het gevoel altijd te weining tijd te hebben? Heb je geen goed zicht over je dagelijkse werkzaamheden en neem je je werk vaak mee naar huis? Heb je geen goede balans in privť en werk?
 • resultaat
   
 • inhoud
   
 • werkwijze
   
 • informatie
   
effectiever en efficiŽnter omgaan met je tijd om
overzicht kunnen scheppen en zorgvuldiger werken
prioriteiten goed kunnen stellen
assertiever optreden, beter 'nee' kunnen zeggen, delegeren en onderhandelen
• uw persoonlijke valkuilen kennen er beter mee omgaan
Onderdelen van een training time-management zijn:(klik voor meer info):
• Analyse • Persoonlijke aspecten
• Assertief zijn • Prioriteren
• Effectief werken • Efficient werken
• Gebruik je hersenen beter
-------------------------------------------------------------------------------
Time analyse Analyse
• Inzicht in je huidige gebruik van tijd
• Eigen doelen en taken
• Opstellen werkplanning
-------------------------------------------------------------------------------
Time assertief Assertief zijn
• Grenzen en "nee" zeggen
• Feedback geven en ontvangen
• Omgaan met onderbrekingen
-------------------------------------------------------------------------------
Time effectief Als je Effectief werken
• Kaasschaafmethode
• Deadline-principe
• 80/20-regel
• Samenwerken
-------------------------------------------------------------------------------
Time brains Gebruik je hersenen beter
• Leer licht te denken
• Verbeter je geheugen
-------------------------------------------------------------------------------
Time persoonlijk Persoonlijke aspecten
• Perfectionisme, uitstelgedrag, faalangst
• Omgaan met kritiek, stress en deadlines
• Functie en verantwoordlijkheden
• Tijdverslinders en discipline
-------------------------------------------------------------------------------
Time prioriteit Prioriteren
• Belangrijke en onbelangrijke taken
• Korte en lange termijn activiteiten
-------------------------------------------------------------------------------
Time efficient Efficient werken
• Agenda en planning
• Tips en trucs email/lifehacking tools
• Beheers de informatiestromen
• Doe het nu
-------------------------------------------------------------------------------
Brainstormregels
Ga voor kwantiteit. Goede ideeŽn ontstaan uit veel ideeŽn. Neem een streefgetal.
Stimuleer wilde ideeŽn. Conservatief zijn, werkt beperkend. De goede ideeŽn vloeien vaak voort uit iets wat aanvankelijk bizar lijkt.
Wees visueel. Afbeeldingen en plaatjes maken creativiteit los.
Stel kritiek uit. Bedenk dat er geen slechte ideeŽn zijn. Geen Ďja-maarí dus.
Ieder op zín beurt. Luister naar elkaar, wacht totdat de ander is uitgesproken en bouw voort op suggesties.
Onze werkwijze kenmerkt zich door: openheid, veiligheid, inspiratie, humor, waardering, energie, interesse, enthousiasme, directheid en authenticiteit. Speel eens met vuur wordt geleid door John van Dongen en Wendy van den Brand, beiden trainer en acteur en goed in staat om te zien wat een organisatie of individu nodig heeft in zijn/ haar ontwikkeling. Doordat wij altijd met zijn tweeŽn werken zijn we in staat de nodige input als acteur te geven en de nodige feedback als trainer. Zo wordt men gestimuleerd andere middelen in te zetten en echt een stap te maken in de ontwikkeling.
Afhankelijk van de wensen en het doel van de training verzorgen wij trainingen van een dagdeel, een dag of meerdere dagen. In overleg bepalen en regelen wij de locatie. Wij verzorgen tevens in company trainingen.

Voor meer informatie en aanmeldingen:
john@speeleensmetvuur.nl of 06-20037201
wendy@speeleensmetvuur.nl
Of stel uw vraag via de contact pagina.

COMMUNICATIE

Moeizaam verlopende vergaderingen, onderlinge irritaties? Matige communicatie? 'Speel eens met vuur' biedt communicatietrainingen waarin we niet alleen inzicht bieden, maar ook de ervaring hoe het anders kan.
 • resultaat
   
 • inhoud
   
 • werkwijze
   
 • informatie
   
Meer mogelijkheden in de communicatie
Inzicht in communicatiestijlen
De ervaring hoe vaste patronen kunnen worden doorbroken
Handvatten voor lastige praktijksituaties
Een communicatietraining bestaat uit één of meer van de volgende bouwstenen:

• Communicatie vanuit de vier elementen
• Conflicthantering
• Verbale en non-verbale communicatie
• Communicatie binnen een team
• Effectief en gezond vergaderen
• Specifieke gesprekken oefenen
• Nieuwe kijk op kwaliteiten en valkuilen

We maken lichaam en geest los. We bespreken hoe de situatie nu is. We analyseren de vaste gedragspatronen. Daar zetten we nieuwe mogelijkheden tegenover. De vier elementen (vuur, water, lucht en aarde) bieden inzicht in communicatiestijlen. We zetten improvisatietheater in om nieuwe stijlen te leren hanteren. We reflecteren op de ervaringen met de nieuwe handvatten.

• AARDE: het lichaamsbewustzijn. We kijken naar de balans tussen lichaam en geest, ontspanning, nonverbale communicatie, lichaamssignalen en naar wat er voor een ieder nodig is om gezond en vitaal te blijven.
• WATER: het emotionele gebied. We kijken naar stimulerende en belemmerende emoties, eventueel opgelopen blokkades en naar de kracht achter de emotie. Wat doe je met deze emoties in de communicatie?
• VUUR: het mentale gebied. Welke kwaliteiten en valkuilen zijn er bij een ieder aanwezig? Zijn er belemmerende overtuigingen die in de weg staan?
• LUCHT: het spirituele gebied. We gaan aan de slag met intuïtie en creativiteit. Lucht is een kwaliteit die makkelijk om weet te gaan met veranderingen. Deze kwaliteit zullen wij ook belichten.

Afhankelijk van de wensen en het doel van de training verzorgen wij trainingen van een dagdeel, een dag of meerdere dagen. In overleg bepalen en regelen wij de locatie. Wij verzorgen tevens in company trainingen.

Voor meer informatie en aanmeldingen:
john@speeleensmetvuur.nl of 06-20037201
wendy@speeleensmetvuur.nl
Of stel uw vraag via de contact pagina.

info@speeleensmetvuur.nl
    Telefoon: 06-20037201      Volg ons via     

team

Deskundige begeleiding door een man en een vrouw, beiden trainer en acteur.

Theateroefeningen als middel om jezelf beter te leren kennen.

Door de kracht van de ervaring ontstaat een diepgaand leren.

Veel aandacht voor sfeer en veiligheid zodat je je vertrouwd voelt en nieuwe dingen kunt proberen.

EERST KENNISMAKEN?
Maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek.

over de vier elementen,
Improvisatietheater