navigatie plaatje en tekst rechterkolom
hoogte rij bepalen
 • ouderavonden
 • workshops kinderen
 • workshops leerkrachten
 • combinatie ouder leerkracht kind

OUDERAVONDEN

Speel eens met vuur verzorgt interactieve themabijeenkomsten voor ouders en ouderverenigingen in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en de kinderopvang.
Deze zijn te combineren met onze workshops voor kinderen en de workshops voor leerkrachten  over dezelfde thema’s.
 •  resultaat
   
 •  inhoud
   
 •  werkwijze
   
 •  informatie
   
In korte scenes worden door professionele acteurs herkenbare dilemma’s en conflicten uit de dagelijks praktijk, tussen ouder/ kind,  kind/ kind en leerkracht/ kind  neergezet. Aan de hand van deze scenes wordt besproken hoe je met je kind in gesprek kunt gaan, worden er waardevolle tips en inzichten gegeven. Ouders leren met een andere bril te kijken en krijgen  handvatten mee hoe ze hun kinderen kunnen stimuleren om nog niet zo goed zichtbare eigenschappen te stimuleren of wakker te schudden.
Thema’s voor ouderavonden: (klik voor meer info):
• ‘In je element’ over zelfvertrouwen
• ‘Rots en Water’ over weerbaarheid
• ‘Wat zeg je?’ over communicatie
-------------------------------------------------------------------------------
Een kind met een positief zelfbeeld, heeft het makkelijker in het leven. Hoe kan je je kind helpen om zelfvertrouwen te ontwikkelen? Tijdens deze interactieve avond leren ouders hoe ze verschillende elementen in zich zelf en bij hun kinderen kunnen stimuleren, zodat kinderen al hun eigenschappen leren gebruiken. Hoe leer je sterke elementen verder uitbreiden en hoe schud je nog niet ontwikkelde elementen wakker? Iemand die al zijn elementen gebruikt staat steviger in zijn schoenen. Acteurs zullen ook op deze avond het verschil in verbaal en non verbaal gedrag laten zien van een kind met en zonder zelfvertrouwen en situaties spelen die het zelfvertrouwen kunnen stimuleren.
-------------------------------------------------------------------------------
Hoe kun je kinderen leren én voor zichzelf op te komen én rekening te houden met een ander? Welke vaardigheden zijn er voor nodig om weerbaar te zijn? Aan de hand van korte gespeelde situaties door acteurs, worden de verschillen tussen weerbare en niet weerbare kinderen helder. Vervolgens wordt er achtergrond informatie gegeven over weerbaarheid en de rol van de ouder. Ouders krijgen tips hoe ze de eigenschappen die nodig zijn om een kind weerbaar te maken, kunnen stimuleren.
-------------------------------------------------------------------------------
Goed communiceren met kinderen is niet altijd eenvoudig. Iedere ouder herkent toch wel de situaties dat je denkt: “Daar gaan we weer…..” Ook de communicatie van kinderen onderling laat nog wel eens wat te wensen over. Hoe leren we onze kinderen ( en onszelf) om goed af te stemmen in actie en reactie? Op deze actieve inspirerende en inzicht gevende avond, bepalen ouders voor een groot deel de inhoud. ‘Roept u maar, wat gaat er zoal mis in de communicatie?’ De acteurs zetten de situaties neer en zullen het publiek vragen suggesties te geven hoe het anders kan, of het publiek de gelegenheid geven om in te springen. Om zo met nieuw gedrag tot oplossingen te komen. Het tweede deel van de avond is er tijd voor reflectie, theoretische achtergronden over communicatie en communicatie stijlen. En krijgen ouders tips en handvatten hoe de communicatie soepeler kan verlopen.
Na het behandelen van een onderwerp wordt direct een aantal cases door acteurs gespeeld. Zo wordt het thema direct levendig, herkenbaar, een tikkeltje confronterend, maar zeker ook humoristisch.
Speel eens met vuur werkt met ‘terugspeeltheater’, scènes worden opnieuw gespeeld waarbij ouders suggesties geven hoe het ook anders kan. Ouders zien daarbij direct wat werkt en wat niet.
De avond eindigt dan ook met het geven van tips hoe ouders hun kind thuis kunnen ondersteunen.
De ouderavonden zijn niet belerend bedoeld, maar geven de onderwerpen zo helder mogelijk weer. Zo krijgen ouders ( en leerkrachten) nieuwe invalshoeken en nieuwe gedachten.
Onze werkwijze kenmerkt zich door: openheid, veiligheid, inspiratie, humor, waardering, interesse, enthousiasme, directheid en authenticiteit. Speel eens met vuur wordt geleid door John van Dongen en Wendy van den Brand, beiden trainer ( ook Rots en Water trainer) , acteur en met een onderwijsachtergrond ( docent).
Prijs: €275 inclusief materiaal
Exclusief reiskosten

Voor meer informatie en aanmeldingen:
wendy@speeleensmetvuur.nl
john@speeleensmetvuur.nl of 06-20037201
Of stel uw vraag via de contact pagina.

WORKSHOP KINDEREN

Speel eens met vuur verzorgt nu ook workshops voor kinderen.
Voor scholen, naschoolse opvang, of buurtverenigingen door het hele land. Op open inschrijving in Castricum.
De workshops zijn  goed te combineren met onze thema avonden voor ouders.

 • resultaat
   
 • inhoud
   
 • werkwijze
   
 • informatie
   
Theaterimprovisatie vergroot het zelfvertrouwen. Het leert kinderen goed luisteren naar elkaar, ook naar de non-verbale signalen. Het stimuleert de fantasie en het zorgt natuurlijk voor veel plezier. De Rots en Water training leert kinderen hoe ze én voor zich zelf op kunnen komen én rekening kunnen houden met een ander.
Thema's workshop voor kinderen zijn: (klik voor meer info):
• ‘Improviseren!’ over zelfvertrouwen
• ‘Rots en Water’ over weerbaarheid
• ‘ Leren improviseren’ over communicatie
-------------------------------------------------------------------------------
Improvisatietheater is voor kinderen heerlijk.
Eens in een totaal andere rol kruipen dan je normaal vertoont. Het zorgt voor veel plezier en er wordt veel gelachen. Het stimuleert de fantasie. Maar het is ook goed voor hun ontwikkeling.
We stimuleren kinderen om juist die rol aan te nemen die ver van ze af ligt om zo nieuwe mogelijkheden aan te boren. Je ziet dat kinderen die wat onzeker zijn groeien en meer zelfvertrouwen krijgen. En kinderen die zich zelf eerder overschreeuwen leren dat het ook anders kan zonder daar klein van te worden. De improvisaties bouwen we uit naar korte scenes en bij een langer traject ( 8 lessen van een uur in Castricum), naar een kort zelfgemaakt toneelstuk.
-------------------------------------------------------------------------------
Op een speelse en concrete manier leren kinderen tijdens deze workshop de weerbaarheid vergroten. Ze leren hoe ze voor zich zelf kunnen opkomen en tegelijkertijd rekening kunnen houden met de ander.
Voor kinderen die wat meer kunnen gebruiken verzorgen wij een Rots en Water training van 8 bijeenkomsten van een uur. Rots en Water is een effectief bewezen weerbaarheidstraining.
-------------------------------------------------------------------------------
Tijdens deze workshop ( die goed te combineren is met de ouderavond over communicatie), zullen we met kinderen allerlei situaties uitspelen die gaan over de communicatie met elkaar, de ouders en de leerkracht. Op een speelse manier krijgen kinderen inzicht in hun eigen manier van communiceren, de rol van je houding en stemgebruik en leren ze dat het ook nog anders kan. We werken met de vier elementen ( vuur, water, lucht en aarde), die ieder een heel eigen wijze van communiceren hebben. Vuur is gedreven en gaat recht op zijn doel af , water houdt van openheid en het samen doen, lucht is heel flexibel en ziet steeds weer andere mogelijkheden, aarde houdt van rust en houdt zich bij de feiten. Kinderen leren ze alle vier inzetten, leren hun eigen voorkeur kennen, zien hoe de elementen op elkaar reageren en wat je in bepaalde situaties beter wel of niet kan doen (bijv lucht wakkert vuur juist aan, vuur en vuur geeft vlam in de pan!)
Onze werkwijze kenmerkt zich door: openheid, veiligheid, humor, waardering, interesse en enthousiasme. Speel eens met vuur wordt geleid door John van Dongen en Wendy van den Brand. Wendy is trainer, Rots&Water trainer, actrice en heeft jarenlange ervaring als leerkracht. John is ook trainer , acteur, regisseur en heeft ook een onderwijsachtergrond. Wij gaan uit van de kwaliteiten en de mogelijkheden die kinderen al in huis hebben en kijken naar hoe we dat kunnen uitbreiden. Waar kunnen we een kind wat extra’s bieden? We houden niet van lang zitten en luisteren. We gaan vooral aan de slag.
3 september 2014 starten nieuwe series improvisatietheater en Rots&Water voor kinderen.
‘Improviseren’ leeftijd 5 - 11 jaar: woensdag 17.15- 18.00 uur
Kosten 8 lessen voor € 60
‘Rots&Water’ leeftijd 5 - 8 jaar: woensdag 15.45-16.45 uur
Kosten 8 lessen voor € 80
Herhaling 8 lessen € 70
‘Rots&Water’ leeftijd van 9 - 11 jaar: woensdag 16.45- 17.45 uur
Kosten 8 lessen voor € 80
Herhaling 8 lessen € 70
‘Leren improviseren’ (over communicatie) wordt als losse workshop gegeven (ook op aanvraag). Voor meer informatie, of om je vast aan te melden: wendy@speeleensmetvuur.nl
john@speeleensmetvuur.nl
telefoon 06-20037201
Of stel uw vraag via de contact pagina.

WORKSHOPS LEERKRACHTEN

'Speel eens met vuur' verzorgt naast ouderavonden en lessen voor leerlingen ook voorlichting aan lerarenteams.

Deze trainingen zijn gericht op bewustwording en de leerkrachten krijgen tips hoe de verschillende onderwerpen in de klas te ondersteunen.
 • resultaat
   
 • inhoud
   
 • werkwijze
   
 • informatie
   
Je staat nog zelfverzekerder voor de klas. Je weet wat je nog meer in huis hebt, dan je tot nog toe gebruikt en je weet ook hoe het te gebruiken. Je hebt praktische handvatten gekregen hoe je in je klas bepaalde onderwerpen aan kunt pakken. Deze onderwerpen kunnen zijn: weerbaarheid vergroten, zelfvertrouwen stimuleren en communicatie verbeteren.
Speel eens met vuur verzorgt naast ouderavonden en lessen voor leerlingen ook voorlichting aan lerarenteams. Deze trainingen zijn gericht op bewustwording en de leerkrachten krijgen tips hoe de verschillende onderwerpen in de klas te ondersteunen. Hoe kan je kinderen ondersteunen in het weerbaar worden in een groep? Wat kan je doen om pesten te voorkomen? Hoe stimuleer je het zelfvertrouwen bij kinderen? En hoe kan je de communicatie met de kinderen, collega’s en ouders nog anders aanpakken dan je tot nu toe doet
Onze werkwijze kenmerkt zich door: openheid, veiligheid, inspiratie, humor, waardering, interesse, enthousiasme, directheid en authenticiteit. Speel eens met vuur wordt geleid door John van Dongen en Wendy van den Brand, beiden trainer ( ook rots en water trainer) , acteur en met een onderwijsachtergrond ( docent). Wij gaan uit van de kwaliteiten en de mogelijkheden die iemand al in huis heeft en kijken naar hoe we dat kunnen uitbreiden. We houden niet van lang zitten en luisteren. Theorie behandelen we kort, we gaan vooral aan de slag. Wat kan je morgen in de praktijk gebruiken?

Wij verzorgen trainingen op locatie. Kosten in overleg. Bel gerust voor meer informatie.

Voor meer informatie en aanmeldingen:
wendy@speeleensmetvuur.nl
john@speeleensmetvuur.nl of 06-20037201
Of stel uw vraag via de contact pagina.

COMBINATIE OUDER LEERKRACHT KIND

Denkt u ook wel eens: nu hebben de kinderen iets geleerd, maar wat wordt er nu verder thuis mee gedaan? Of u heeft ouders op een ouderavond informatie gegeven, maar hoe zorg je ervoor dat de kinderen er ook daadwerkelijk iets van meekrijgen ? Kortom hoe zorg je ervoor dat belangrijke onderwerpen school breed worden aangepakt?
 • resultaat
   
 • inhoud
   
 • werkwijze
   
 • informatie
   
Door de gecombineerde aanpak van én een workshop of training voor de kinderen én een workshop voor de leerkrachten én informeren van de ouders over het zelfde onderwerp, bereik je echt wat voor de kinderen. Alle neuzen staan dezelfde kant op. School en ouders werken samen in de ondersteuning van de kinderen en weten waar de kinderen mee bezig zijn. Ook geschikt voor de naschoolse opvang.
Speel eens met vuur biedt daarom een gecombineerde aanpak aan: een workshop ( of training) voor kinderen, een thema avond voor ouders en een workshop voor leerkrachten. En kiest u voor dit totaal pakket, dan ontvangt u ook nog eens 10% korting.De genoemde workshops voor kinderen kunnen ook op locatie gegeven worden. De Rots en Water training wordt ook als training op scholen en naschoolse opvang gegeven. Deze worden gecombineerd met een ouderavond en een workshop voor leerkrachten. Voor de inhoud: zie inhoud van workshops kinderen en leerkrachten en ouderavonden.
Onze werkwijze kenmerkt zich door: openheid, veiligheid, inspiratie, humor, waardering, interesse, enthousiasme, directheid en authenticiteit.
Speel eens met vuur wordt geleid door John van Dongen en Wendy van den Brand, beiden trainer (ook Rots en Water trainer), acteur en met een onderwijsachtergrond (docent). Wij gaan uit van de kwaliteiten en de mogelijkheden die iemand al in huis heeft en kijken naar hoe we dat kunnen uitbreiden. We houden niet van lang zitten en luisteren. Theorie behandelen we kort, we gaan vooral aan de slag. Wat kan je morgen in de praktijk gebruiken?

Voor meer informatie over de combinatiemogelijkheden:
john@speeleensmetvuur.nl of 06-20037201
wendy@speeleensmetvuur.nl
Of stel uw vraag via de contact pagina.

info@speeleensmetvuur.nl
    Telefoon: 06-20037201      Volg ons via     

lucht

Deskundige begeleiding door een man en een vrouw, beiden trainer,
Rots&Waterinfoknopje trainer
en acteur.

Veel aandacht voor sfeer en veiligheid

Inspirerend en enthousiasmerend
Actief en energiek

EERST KENNISMAKEN?
Maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek.

Rots & Water is een weerbaarheidmethode voor jongens en meisjes. Hier leren kinderen voor zichzelf opkomen en zich te verweren als dat nodig is, maar ook krijgen zij handvatten om zichzelf te beheersen. Daarbij leren kinderen te kiezen voor de rots of de waterhouding. Rots&Water training in weerbaarheid door zelfvertrouwen, zelfreflectie en zelfbeheersing.
Rots staat voor: Spierkracht, standvastigheid, weten wat je waard bent.
Water staat voor: Communicatie, inleving, solidariteit en vriendschap.
Naast de training van fysieke en mentale weerbaarheid, leren kinderen ook ontdekken wat de moeite waard is om voor te vechten. Kinderen leren hun eigen krachten maar ook hun eigen waarden te ontdekken. Ze ontwikkelen een innerlijk kompas. Zo kunnen ze in de praktijk beter uitmaken wanneer ze als rots en wanneer ze als water moeten zijn. De lessen zijn geschikt voor zowel onzekere, rustige als drukke kinderen en hebben veel baat bij de Rots&Water training.